Escola Secundària Trilingüe | Santa Clara International School Barcelona

Educació Secundària


En aquesta etapa treballem l’auto-disciplina per millorar l’estudi autònom. Volem que els nostres estudiants gaudeixin aprenent però també que treballin les seves habilitats académiques. Per això, la perseverança serà clau per al seu èxit acadèmic. L’esport té un paper important en aquesta etapa perquè la pràctica diària permet als estudiants incrementar la seva concentració a classe. Els animem a que aprenguin a tocar un instrument ja que incrementa la plasticitat dels seus cervells i desenvolupa la creativitat així com l’agilitat mental. L’aprenentatge de diferents idiomes en una comunitat internacional enriqueix el seu coneixement i mentalitat de creixement.