Escola Primaria Trilingüe | Santa Clara International School Barcelona

Educació Primària


En aquesta etapa fonamental, treballem l’ adquisició d’ habilitats i competències que optimitzen el procés d’ aprenentatge i el pensament crític.

Treballem amb les matemàtiques de Finlàndia, matemàtiques aplicades a la vida real. El We Love Art on l’ alumne desenvolupa la seva creativitat de diverses formes. El nostre Key Programme, un mètode d’ estudi innovador que ens permet transmetre una gran quantitat de conceptes de diferents matèries.

El London Programme on l’ alumne conviu a Londres i enriqueix el seucurrículum. El projecte musical, ofereix l’ oportunitat de desenvolupar la part motora, visual i auditiva. El programa Public Speaking, Workshops, etc.