50 anys d’experiència | Santa Clara International School Barcelona

Experiència


Experience grid image 1

Programa que promou la confiança en si mateix i inculca l’ amor per l’ aprenentatge basat en la investigació

Experience grid image 2

Desafiem als nostres estudiants a assolir el seu potencial en un ambient trilingüe, dinàmica que fomenta el creixement personal i intel·lectual de cada estudiant.

Experience grid image 3

Un programa co-curricular que inclou servei a la comunitat i la diversitat d’ aprenentatge a través de reunions i assemblees d’ assessorament setmanals.

.


Creiem que aquests resultats siguin aspectes essencials de l’ aprenentatge.

Santa Clara manté una freqüent relació tutorial amb les famílies a fi d’assegurar l’ èxit de cada nen. Cada un del nostres professors i assessorssupervisen el treball acadèmic, social i emocional dels nostres estudiants a cadascuna de les etapes escolars. Els estudiants surten de Santa Clara IC preparats per adaptar-se als canvis; alumnes capacitats per a aprendre contínuament; saben treballar en equip; saben parlar en públic; tenen facilitat per als idiomes; una mentalitat oberta, competitiva i alhora col·laborativa per a resoldre problemes i són hàbils, reflexius, emprenedors i innovadors.