Experiència internacional

Diversos estudis mostren que els nens que aprenen un segon idioma a una edat primerenca desenvolupen habilitats cognitives, com l’augment de les habilitats per resoldre problemes, la creativitat i el respecte a altres cultures.

A Santa Clara, seguim un pla d’estudis internacional i espanyol en què el cinquanta per cent de les classes s’imparteixen en anglès i la resta en castellà i catala. En el cas del nostre parvulari, English Kinder Barcelona, el noranta per cent de les classes s’imparteixen en anglès.

01
image001

L’aprenentatge d’un segon idioma a una edat primerenca desenvolupa capacitats cognitives.

02
image002

Immersió lingüística; els estudiants no tradueixen, però pensen en els termes de l’idioma que parlen.

03
image003

El cinquanta per cent dels estudiants són de Barcelona i la resta són de diferents països del món.

Hi ha una diversitat internacional enriquidora d’estudiants a Santa Clara. El cinquanta per cent dels estudiants són de Barcelona i la resta són de diferents països del món. Aquesta experiència internacional permet als estudiants adaptar-se a qualsevol país o cultura.

Els nostres mestres són nadius i es dirigeixen en l’idioma que ensenyen. Això afavoreix una immersió lingüística en què els estudiants no tradueixen, sinó que pensen en termes de l’idioma que estan parlant.