Batxillerat
(Batxillerat 1- Batxillerat 2)

Exàmens d'ingrés a la universitat

Preparem als nostres estudiants per aconseguir la puntuació més alt en els exàmens d'ingrés a la universitat.

La universitat de la teva elecció

Els estudiants es centren en ser acceptats a la universitat de la seva elecció.

A l'estranger o universitats locals

Accés a universitats locals i estrangeres.

A Santa Clara, seguim el currículum internacional espanyol amb multilingüisme. A l’escola secundària, els estudiants s’enfoquen en ingressar a una bona universitat.

Primer, a Batxillerat preparem els nostres estudiants per aconseguir la millor puntuació en l’examen de les PAAU, que és l’examen d’ingrés a la universitat. Aquest examen permetrà als estudiants estudiar a la universitat no només a Espanya, sinó també a l’estranger. És per això que el 33% de les classes s’imparteixen en espanyol, català i anglès.

Els estudiants tenen l’oportunitat de triar un batxillerat tècnic-científic, social o humanista.

Els esports també tenen un paper important en aquesta etapa perquè la pràctica diària permet als nostres estudiants augmentar la seva concentracio i rendiment acadèmic.