Admissions a Santa Clara International School Barcelona

Admissions


Santa Clara és una comunitat internacional d’ estudiants amb curiositat i ganesd’ aprendre i que estan disposats a assumir responsabilitats per créixer acadèmica i socialment en les seves relacions personals aplicant els valors i principis que ens identifiquen més enllà de l’ aula.

Proporcionem un potent currículum acadèmic de la mateixa manera queprogrames extensos en arts ,teatre, educació física i disciplines extracurriculars. El nostre alumnat i professors provenen de diversos països. En familiaritzar-se amb l’ escola a través d’ aquesta web, comprovaran que Santa Clara IS és una gran família l’ objectiu de la qual és formar ciutadans capaços d’ adaptar-se a un entorn global canviant.

Esperem veure’ ls ben aviat.

M.Isabel i Mª rosa Hernansáez de León.

Directores.

ADREÇA SANTA CLARA INTERNATIONAL SCHOOL