Activitats extracurriculars a l’escola Internacional Santa Clara

Extra Curricular


El programa esportiu de Santa Clara està dissenyat per ajudar els nostres alumnes a millorar i perfeccionar vàries habilitats alhora que desenvolupen la esportivitat, disciplina, cooperació i lideratge. Un altre element clau del nostre programa és l’ aplicació del pensament positiu, l’ estratègia en el joc i la concentració. El programa de música comprèn audicions musicals, teatre musical, cors, piano i violí entre altres.