Activitats extracurriculars

Les activitats extracurriculars es duen a terme durant l’horari escolar. Aquestes activitats tenen l’objectiu de desenvolupar la creativitat.

Aprendre a tocar un instrument musical fa que la part motora, visual i auditiva funcioni al mateix temps. Això permet que la neuroplasticitat, l’agilitat i la creativitat augmenti en l’alumne. Acabem veient que aquests beneficis es mouen després en l’aspecte acadèmic. Els estudiants augmenten l’agilitat mental en matemàtiques, per exemple.

A Santa Clara, els estudiants tenen l’oportunitat d’aprendre a tocar un instrument: piano, violí, violoncel, bateria, guitarra o ukelele.

Diversos estudis mostren que els nens que aprenen un nou idioma a una edat primerenca desenvolupen habilitats cognitives, com l’augment de les habilitats per resoldre problemes, la creativitat i el respecte a altres cultures.

Una altra de les activitats extracurriculars que es poden fer a Santa Clara és aprendre a parlar un nou idioma. El xinès o l’alemany són extracurriculars. Els principals idiomes curriculars són anglès i espanyol. El francès és curricular en tota l’etapa d’Educació Primària.

Tots els nostres mestres són nadius en l’idioma que ensenyen. Això fa que l’experiència d’aprenentatge sigui autèntica per als nostres alumnes.

Al practicar diferents esports, els alumnes desenvolupen flexibilitat, estabilitat central, força, resistència, potència i velocitat, així com també milloren la seva condició física integral. Desenvolupen importants habilitats com la resolució de problemes, la comunicació, el treball en equip i el treball independent, que són atributs molt valorats en l’esport i la vida. També ajuda a desenvolupar la competència, la confiança, la connexió, la creativitat i el caràcter.

A Santa Clara, els alumnes poden practicar diferents esports com tennis, futbol, bàsquet, hoquei, voleibol, arts marcials …

Els escacs és un joc universal, sense conèixer límits d’edat, gènere, fe, ètnia o discapacitat, que promou habilitats intel·lectuals clau com ara resolució de problemes, pensament lògic, reconeixement de patrons i concentració.

A Santa Clara, els alumnes juguen a escacs cada dia perquè fomenta el caràcter intel·lectual i el pensament estratègic. La seva estimulació cerebral augmenta l’autoestima i els dóna als nens “valor”, la tenacitat per fer front a l’adversitat, el que els ajuda a convertir-se en individus arrodonits i ocupables. Els escacs ensenya als nens com perdre i com guanyar, pensar amb anticipació i preveure les conseqüències de les seves accions.